Nhân một lá thư…

 

Tôi vừa nhận được E mail của một người khách lạ. Anh cần tìm vở kịch Trăng Sao của Dõan Quốc Sỹ. Anh cho biết vở kịch này đăng trên Sáng Tạo số 12 phát hành vào tháng 9-1959. Tình cờ anh vào Blog này và được biết là chúng tôi có số báo này, qua bài post Văn Liệu Sáng Tạo. Anh muốn tôi scan những trang kịch và gởi về anh.

Tôi đã giúp anh tìm lại một sáng tác mà anh muốn đọc.

Tôi đã được chia sẻ link dropbox của ông về tập san Sáng tạo số 12.  Thật là tuyệt diệu !  Internet đã giúp tôi được đọc một kịch thơ mà tôi được biết qua những bài báo phê bình nhưng không hiểu nó thế nào.  Vậy mà, nhờ ông và công trình sưu tầm của ông, chỉ trong vòng 30 phút tôi đã có cơ hội này.  Thành thật cám ơn ông.

]2.  Trong thời gian gần đây thiên hạ nói hơi nhiều về 20 năm văn học miền Nam. Nói nhưng không có chứng từ tài liệu để dẫn chứng. Hoặc có tài liệu thì cứ nghĩ rằng người đọc cần phải tìm mà đọc trong lúc sách vở bị triệt hũy, đốt sạch!! Cứ tha hồ liệt kê trong phần Foot notes sách ông A, trang mấy, chương mấy, hay bà B  tạp chí X, phát hành ngày tháng… Cách hay nhất là căn cứ vào bộ sách của Võ Phiến hay những bài nghiên cứu của Thụy Khuê, hay Đặng Tiến… Nhưng chắc gì họ đúng ?  Ví dụ  Thựy Khuê khi viết về Sáng Tạo đã nêu Trần thị Ngh., Túy Hồng, Nhã Ca  là những người viết cùng thời với Sáng Tạo (!?).

Đó là lý do tại sao tôi post danh sách những tác phẩm được xuất bản ở trong Nam và ở ngoài Bắc từ năm 1955 đến năm 1975. Ít ra nó cũng là một chứng liệu khi viết hay nói về văn học miền Nam hay so sánh giữa văn học miền Nam và miền Bắc. chứ không thể dựa vào bộ sách của Võ Phiến, chắc gì tin cậy, khi ông viết chỉ dựa vào hồi ức và thíêu thốn tài liệu trầm trọng ?…

 

 

%d bloggers like this: