Niềm an ủi vô biên…

Mùa Tạ Ơn tôi nhận được món quà ỳ nghĩa

Đó là thư cám ơn của Luật sư Trần Thanh Hiệp- một cây bút rường cột và một trong ít người còn lại của nhóm chủ trương Sáng Tạo. LS Hiệp từ Pháp qua Cali để tham dự hội thảo về văn học miền Nam.

Thưa anh THThư,

Hôm nay tôi đã nhận được 4 cuốn sách anh có nhã ý gửi cho tôi. Ngoài ra, anh còn không cho tôi được góp phần với anh chịu sở phí in ấn và gửi sách với. Tôi chỉ còn biết cảm ơn anh thôi. 
Nhờ công trình sưu tầm về Sáng Tạo của anh mà tôi đã có thêm dữ liệu soạn bài thuyết trinh về Sáng Tạo tôi sẽ trình bày trong cuộc Hội Thảo về Văn Học Miền Nam do hai nhật báo Người Việt và Việt Báo tổ chức cuối tuần này tại Westminster, Nam California.
Rất tiếc tôi không còn ngày giờ để gặp anh vì ngày 11/12 này tôi đã phải trở về lại Pháp. Nếu sang năm tôi còn thu xếp được để qua Mỹ, mong có dịp cho chúng ta hạnh ngộ.
Chúc anh thân tâm an lạc và chị nhà sức khỏe chóng bình phục.
bia 60

%d