Đã phát hành TQBT số 61 tháng 10-2014: chủ đề hiện tượng văn chương nữ giới miền Nam

IMG_0477

Một số báo dồi dào bài vở sưu tầm và nhận định văn chương. về hiện tượng văn chương nữ giới miền Nam, từ nhà văn nữ & thời cuộc (Bách Khoa phỏng vấn 1968, Thời Tập 1975), đến “văn đàn nữ giới miền Nam” (Đào Huy Đán – Văn học 1973), hay những bài phỏng vấn, thảo luận về hiện tượng văn chương nữ giới của tạp chí Văn, đến những bài về văn chương phụ nữ,  khi người phụ nữ viết văn, văn chương đàn bà của những nhà văn nữ, những bài “phản pháo” của Nguyễn thị Thụy Vũ, Nguyễn thị Hoàng về những lời cáo buộc…… Từ hiện tượng “táo bạo” của những  nhà vàn nữ vào những năm 1966,1967, đến hiện tượng mà giới văn học vô tình hay cố ý quên lảng là hiện tượng   mang tư tưởng Phật giáo vào văn chương của chị em Phùng Khánh và Phùng Thăng, và hiện tượng văn chương “lề trái” cũa Cõi Đá Vàng…

Với 210 trang dành cho chủ đề , cọng vào 110  trang dành cho bài vở mới nhật, xuất hiện lần đầu trên TQBT qui tụ những người viết:  NGuyễn thị Hải Hà.Thái Kim Lan,  Trần thị NGH, Lưu Thủy Hương, Cam Li Nguyễn thị Mỹ Thanh, Nguyễn Lệ Uyên. Nguyễn Âu Hồng, Trần Hoài Thư, Phạm văn Nhàn, Đinh Cường, Huyền Chiêu…….

Báo dày 320 trang, bìa tranh của Đinh  Cường,  Phụ bản của Thân Trọng Minh, Trần Quí Thoại, được phát hành dưới hai hình thức: Báo giấy (theo yêu cầu) và báo điện tử (hạn chế không phổ biến công cộng)

Địa chỉ liên lạc:

tranhoaithu16@gmail.com

%d bloggers like this: