Ấm Lòng (3)

Hôm kia tôi nhận được TQBT số mới, tôi rất vui mừng khi thấy anh vẫn còn làm tiếp công việc hiếm quý ấy.  Tôi càng vui hơn vì đọc được những bài viết về Phùng Thăng là người tôi rất ngưỡng mộ nhưng hiếm khi nghe nhắc đến…  Có lẽ trong lứa tuổi của tôi, tôi thuộc loại “oldies” nên những người tôi lưu tâm tìm hiểu (và thích các sang tác của họ) đều khá lớn tuổi hơn tôi nhiều…  Có cái nhìn rõ rang hơn về cuộc đời Phùng Thăng, tôi cảm thấy đau đớn và phẫn nộ, anh ạ.
Lần nữa, cám ơn anh.
Ph.Ng
Garden Grove, CA
%d bloggers like this: