Ấm lòng (4)

.(trích từ thư bạn đọc)

Nhờ cuốn báo tuần rồi (*) của anh, tôi có một hình ảnh đầy đủ rõ ràng hơn về cuộc đời Phùng Thăng để kể cho con gái tôi nghe.  Cháu sinh ra ở San Francisco, vừa 20 tuổi, nhưng cháu thường xuyên nói chuyện với tôi, có cái nhìn rõ ràng về bối cảnh lịch sử của Vietnam…  Đặc biệt khi tôi nói về dịch giả cuốn The Catcher In The Rye và Phùng Thăng, thì cháu rất thích nghe, vì The Catcher In The Rye cũng là một trong những favorite books cháu đọc năm lớp 7, song song với Of Mice and Men, Gone With The Wind, God Father… cháu đọc cùng năm ấy.  Riêng tác phẩm đó của Salinger, cháu còn dùng để làm 1 big project với nhiều required categories khác nhau trong lớp English, và cháu được (+bonus) 145/100 …
Tôi cũng đặc biệt ưa thích các bài thơ của Trần Xuân Kiêm, vì khi đọc, mình thấy rõ nhân dáng những người là nguồn cảm hứng của ông.  Những bài thơ đó bỗng nhiên mang một linh hồn, mang những giọt nước mắt nóng, mang nỗi bồi hồi thương cảm dành cho một người tài giỏi xinh đẹp mệnh bạc…
Ph.
(Cali)
(*) Thư quán bản thảo số 59 tháng 3-2014 (Blogger chú thích)
%d bloggers like this: