Đêm lội nước lụt đột kích mật khu Bình Định

1. nửa đêm kẻng dục liên hồi Đồi khuya kinh động bóng người bóng ma Bóng người súng đạn ba lô Bóng ma : từ những huyệt mồ thành chiêm 2. Đoàn xe đậu sẵn trên sân Chó què  chân,  bỗng  tru lên từng hồi (1) Kẻng càng khua, thốc đỉnh đồi Vầng trăng cũng …

%d bloggers like this: