Nói thêm về chương trình y khoa 7 năm BS/MD

Trong bài văn Cho con ngày vào trường thuốc, tôi có nhắc đến chương trình Y khoa 7 năm BS/MD. Nay xin nói thêm chi tiết hơn để giúp những vị nào có con cháu muốn theo học Y Khoa qua chương trình này.

Tại sao là 7 năm ?

Bởi vì người sinh viên bắt đầu nhập học chương trình Y khoa ngay sau khi tốt nghiệp trung học (high school), chứ không phải đợi tốt nghiệp bằng Dự Bị Y Khoa (BS – 4 năm). Ba năm đầu trường Y khoa gởi sinh viên đến một số trường  trong tiểu bang để học những môn chánh của chương trình dự bị Y Khoa.  Ngoài ra,  sinh viên phải học những khóa hè để rút ngắn thời gian từ 4 năm xuống còn ba năm. Những môn học phải lấy điêm B trở lên. Nếu C hay thấp hơn thì bị loại ra khỏi chương trình.

Sau ba năm, nếu vượt qua cửa ải “thứ hạng”,  sinh viên sẽ  chánh thức trở thành sinh viên y khoa thực thụ. Sinh viên khỏi cần thi MCAT như  yêu cầu ắt có và đủ dành cho những sinh viên khác.

Từ đây, thêm bốn năm nữa, người sinh viên mới ra trường với bằng MD (medical doctor).

Cái lợi của chương trình 7 years BS/MD  là:

1) bảo đảm về ngành y khoa cho người sinh viên  ngay  sau khi tốt nghiệp trung học 2) tiết kiệm tiền học phí vì trường là trường của tiểu bang (công).  3) miễn thi MCAT. 4) Rút ngắn thời gian trung bình 8 năm xuống 7 năm.

Nếu muốn tìm hiểu, xin Google search: BS/MD 7 years.

Ở NJ có trường y khoa tiểu bang là UMDNJ có chương trình đặc biệt này.

%d bloggers like this: