Sáng Tạo và “nhóm bảo thủ phản tiến hóa”

Lời chủ Blog: Trong một số bài viết của Mai Thảo xuất hiện trên tạp chí Sáng Tạo đầu năm 1961, ông đã xem kẻ thù của ST là “bọn bảo thủ phản tiến hóa”. Tôi đã chứng minh bằng những tài liệu sưu tầm là  một cây bút trong “bọn bảo thủ phản tiến hóa” này là Vũ Hạnh, một đặc công văn hóa nằm vùng, được kết nạp vào Mặt Trận Giải Phóng vào năm 1960, đã mượn tạp chí Bách Khoa để  “pháo dập” vào ST.,
Mặc dù đối với tôi, VH không xứng đáng gì để đề cập trên Blog này, nhưng nói có sách  mách có chứng, trên căn bản một bài tham khảo, nhận định, tôi phải đăng lại một số tài liệu liên quan đến việc VH đánh ST để làm bằng chứng cho bài nhận định của tôi.  Việc post này không phải là một hình thức đánh bóng.

Mục đích bài post này là vậy.
Nó chỉ được phổ biến rất giới hạn chỉ dành cho những ai muốn biết, không phổ biến công cộng.
Nếu quí bạn nào cần, xin cho chúng tôi biết.

%d