Mời gọi đóng góp cho chủ đề : Văn chương Blog cũa tạp chí TQBT số 57

Tạp chí giấy Thư Quán Bản Thảo số 57 sẽ dành nhiều trang cho chủ đề Văn chương Blog. Báo dự trù phát hành vào tháng 9/2013. Dày khoảng 270 trang.

Mong quí bạn thân hữu xa gần tiếp tay bằng cách giúp giới thiệu một/nhiều trang blog về văn học nghệ thuât mà quí bạn yêu mến. Hoặc viết bài đóng góp. Có thể là nhận định. Có thể là một cuộc cách mạng về văn chương. Có thể là một tản mạn… Có thể là sự khác biệt giữa báo giấy và Blog…
Chúng tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình để thực hiện một số báo phong phú, nhưng một con én không thể làm nổi mùa Xuân.

TRường hợp bài viết được chọn, thay vì nhuận bút, chúng tôi sẽ gởi báo biếu và sẽ thay mặt tác giả gởi đến bạn bè thân hữu của tác giả nếu có yêu cầu. TRường hợp ở trong nước chúng tôi sẽ gởi E book.

Hạn chót nạp bài là 12/8.

Email: tranhoaithu@verizon.net hay

thuquanbanthao@yahoo.com

Tòa sọan tạp chí TQBT

P.O Box 58
South Bound Brook NJ 08880

Xin được cám ơn trước

 

%d bloggers like this: