Nói chuyện với nhà văn Võ Hồng (Trần Hoài Thư, Nguyễn Thu Trâm)

(trích từ tạp chí Thư Quán Bản Thảo số 21 tháng 10-2005 chủ đề nhà văn Võ Hồng)

Năm 1969, anh Trần Hoài Thư sau khi bị thương lần thứ hai ( 2 ) tại chiến trường Bình Định. Được phép nghỉ 15 ngày ( phép do QYV/QN cấp ) trước khi ra lại đơn vị. Anh đã về Nha Trang, và nói chuyện với nhà văn Võ Hồng. Tác giả: Như Cánh Chim Bay
Hai mươi bốn năm sau. Năm 1993 chị Nguyễn Thu Trâm cũng làm một cuộc nói chuyện với nhà văn Võ Hồng qua hai tác phẩm: Thương Mái Trường Xưa và Hồn Nhiên Tuổi Ngọc do nxb Trẻ giới thiệu hai tác phẩm này tại Thành phố biển Nha Trang.
Hai thời điểm khác nhau. Hai thế hệ khác nhau. Chúng tôi xin đi lại hai bài nói chuyện dưới đây của hai tác giả Trần Hoài Thư và Nguyễn Thu Trâm để nghe nhà văn Võ Hồng nói về tác phẩm, nhân vật, con người chung quanh ông để độc giả hiểu về cuộc đời cầm bút của một nhà văn…. ( Phạm văn Nhàn )

 xem  tu lieu 

%d bloggers like this: