Sách tái bản: Hành trình của một cổ trắng của Trần Hoài Thư

Bia co trang 8.5x17

-Đây là tác phẩm thứ 16 nhưng là tác phẩm đầu tiên tác giả viết về chủ đề đời sống Hoa Kỳ với những kinh nghiệm của một người trong cuộc.

Những buồn vui tủi hận, không phải riêng của một người  Mỹ gốc VN, mà còn chung cho những người đã vắt  trí não của mình, để cuối cùng nhận phần thưởng là sự ra đi âm thầm, không kèn không trống. Đây  là tiếng kêu trầm thống của một tầng lớp xã hội “cổ trắng” (white collar) được tác giả viết thành câu truyện mạch lạc, liên tục….

 Giá $10

Bìa bọc ép phim laminate

– Tác phẩm được chọn trong Tủ Sách Talawas

http: //www.talawas.org

Liên lạc:

Trần Hoài Thư

P.O.BOX 58

S. Bound Brook    NJ08880

Email: tranhoaithu@verizon.net

%d bloggers like this: