Thơ bụi của thời thám kích 405

Nòi ta

Mưa xóa Kỳ Sơn, không thấy đỉnh
Làng hoang trơ trọi mấy căn nhà
Mùi thúi bay về. Người hay vật
Hiên ngoài, chuối rũ, trưa tha ma

Trưa chiếm mục tiêu, không phát súng
Đi tìm củi chụm. Pha cà phê (1)
Nòi ta, giòng máu quen công tử
Đừng tắc cù ta, ta cám ơn…

______

(1) Instant coffee, trong ration hành quân của quân đội Hoa Kỳ/

Lính ngông


Vai ba hòn  núi đen
Hai giòng sông màu trắng
Đêm lội đồng đột kích
Sáng ngủ nán hiên chùa
Hết hành quân, Qui Nhơn
Đốt tháng lương mới lãnh

Anh nuôi: chủ khách sạn
Má nuôi: mụ tú bà
Em nuôi: Gái bán bar
Chìu ta như công tử

Chỉ có em là khó
Hành hạ ta không thôi

Đánh núi

Tiến lên lại sợ phục
Rút về sợ lột lon
Hét hoài, cổ họng khan
Chỉ mình ta lãnh đủ

Đi lên, dao mở lối
Gai móc rách thịt da
Đau quá, tức chửi cha
Những thằng  già hiếu chiến

Lính rừng

Gái đẹp chê lính khố
Tiểu thư mơ người hùng
Anh mang hai chiến thương
Ln rừng xem gái Thượng

Cái chồng nàng hãy bắt
Anh không cần bò trâu
Những đứa lên Trường Sơn
Thường những thằng ế vợ

%d