2 thoughts on “HÃY QUÊN”

  1. Bài thơ buồn quá, anh ạ!
    Nghe như có chút gì cay đắng, ngậm ngùi….

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.