Nguyệt san Tình Thương tái chỉnh trang..

Lời chũ blog: flipbook của nguyệt san Tình Thương trước đây được thực hiện bỏi một nhu liệu miễn phí.  Tình cờ, chúng tôi phát hiện việc đọc flipbook này gặp trở ngại do  công ty không cho miễn phí nữa. Họ cắt mà không cho chúng tôi biết. Nay chúng tôi tái chính trang  lại.  (THT)

Phần I:

Giới thiệu nguyệt san Tình Thương: 
(click để đọc toàn bài)
Nguyệt san Tình Thương số đầu tiên được ra đời vào đầu năm 1964, sau một cuộc hội thảo sôi nổi của khoảng 50 sinh viên y khoa, thể theo lời kêu gọi của sinh viên y khoa năm thứ 6 Trần Xuân Ninh. …
… Có thể nói cuộc hội thảo này là một cái mốc quan trọng, chẳng những dẫn đến sự hình thành một tờ báo của sinh viên y khoa mà còn nói về một sự lên đường nhập cuộc của giới mà khi...

 

Phân II: (click để đọc)

Số 1

Số 2

Số 3 & 4

Số 5

Số 6

Số 7

Số 8

Số 9

Số 10

Số 11

Só 12

Số 13

Số 14 (Xuân Ất Tỵ)

Số 15

Số 16

Số 17

Số 18

Số 19

Số 20

Số 21

Số 22

sô 23

Số 24

Số 25

Số 28

Số 29

%d bloggers like this: