MÁU TÔI

𝗧𝗵𝗼̛̀𝗶 𝘁𝗿𝗲̉
𝑲𝒉𝒊 𝒃𝒊̣ 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒐̛̉ 𝑸𝒖𝒊 𝑵𝒉𝒐̛𝒏
Đêm nay, đêm trừ tịch
Ta xuống đồi đầu năm
Xuất hành về Qui Nhơn
Chúng ta cùng xông đất

Hai chân ta dẩm bước
Từng vuông phố thân quen
Phố ơi, phố mến thương
Đợi ta về phố nhé
Dù garant phát một
Dù oằn nặng khẩu Bar (*)
Dù địch xài AK
Dù quân ta quá ít
Ta phải về phải chiếm
Phải chiếm lại Qui Nhơn
Những vĩa hè trống trơn
Những ngôi nhà vắng chũ
Quân tiến vào cõi dữ
Mắt tai tìm lũ ma
Ma núp ở trong nhà
Làm sao mà tìm được ?
Chợt đạn trên cao điểm
Nả xuống đường như mưa
Như tiếng pháo đầu năm
Mừng diều hâu (**) về phố
Đại bàng kêu ta nhổ
Khẩu đại liên trên lầu
Ta và tiểu đội trừ
Ào qua đường, như bão
Đạn địch đan như pháo
Ta nằm dưới cây xăng
Bên ta người truyền tin
Máy sôi lời dục dả
Chưa đầy năm phút đã
Ta nghe rát và đau
Máu dầm đề tuôn mau
Loang góc đường góc phố
Như vậy ta đã ngã
Như vậy ta bị thương
Cám ơn thằng Bắc quân
Run tay không trúng đích
Em ơi, xin ly nước
Ta khát quá, lại đau
Nhịp tim ta đập mau
Nó mừng ta sống sót
Đằng sau nhà bỗng thấy
Đám VC chạy làng
Muốn trình với đại bàng
Xin trực thăng truy kích
Mà tội đám lính Bắc
Phải sinh Bắc tử Nam
Thôi thì ngày đầu năm
Làm lành ta được phước…
𝐓𝐇𝐎̛̀𝐈 𝐗𝐄̂́ 𝐁𝐎́𝐍𝐆
𝐑𝐮́𝐭 𝐦𝐚́𝐮 𝐭𝐡𝐮̛̉ 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦

Máu của ta sao cứ trào đầy ống nghiệm
Hết ngày này sang ngày khác, kim đâm…
Sợi gân xanh chi chít những dấu bầm
Là những viên gạch dọn đường ra nghĩa địa

%d