Họ vẫn làm thơ

NHÂN MỘT SỐ BÁO SƯU TẬP…
Những người viết trẻ. Cụm từ chỉ những người trẻ làm thơ viết văn ở ngoài vòng đai, ngoài hàng rào SG, trước 1975. Họ sáng tác trong những diều kiện khắc nghiệt. Nhưng họ giúp cho nền văn học thời chiến bừng rộ. Không có họ là không có Khởi Hành, Văn, Văn học. Hãy nhìn bìa tạp chí Văn Học số 157 năm 1972, cách đây nửa thế kỷ:
Với Hoàng Lộc, Luân Hoán, Trần Dzạ Lử, Viêm Tịnh, Hạ Huyền Hoa… Chỉ có Huy Trâm là ơ SG. Còn lại tất cả đều ở ngoài tiền tuyến, hay ngoài vòng đai SG.
Nửa thế kỷ sau – 2022 – họ vẫn có mặt trong giòng sông văn học VN. Họ có mặt bởi vì chữ nghĩa văn chương không bao giờ bỏ họ. Và họ không phải thợ mà bỏ chữ nghĩa. Họ là “NHÀ”. Trái tim họ vẫn gióng lên tiếng ngân, lời vọng. Ngày xưa là tiếng đạn pháo. Ngày ngay là tiếng vọng sâu thẩm của kiếp người. Những dấu chân vẫn tiếp tục in vết trên bãi phù sa văn học VN.
 
Phụ chú hình ảnh:
Hình bìa nguyệt san Văn Học số 157 năm 1972
thơ Luân Hoán : Về nằm lại nơi mới cưới
thơ Viêm Tịnh: Biệt Ly, em, và tình sầu
thơ Hoàng Lộc: Vẽ mệt mõi của chàng lảng tử
Thơ Trần Dzạ Lữ: Bữa cơm ngoài chiến Trường
Thơ Hà Huyền Hoa: Ở trại tiếp cư

%d