Trái tim chúng ta không già

Tại sao tôi lại chọn bài hát Holy Wine do Robert Finley hát để bỏ vào trong bài post này ? Lý do là nó hợp vớo tâm trạng của tôi.

Robert Finley là một cựu chiến binh  Việt nam.  Năm nay 65 tuổi. Ông bị mù, và là một ca sĩ chuyên hát nhạc Rock. Bài hát mang tâm sự của một người khi tuổi đã hoàng hôn:

 

I hope you never die
but if you had to die
In paradise my friend
I know you’ll always try
to apologise and roll the dice again
Try not to let them see

Vâng,  bạn sẽ không bao giờ chết, nhưng nều chết thì ở trên cõi thiên đàg  tôi biết bạn luôn luôn cố gắng một lời xin lội ….
cố gắng đừng để cho con cháu thấy…