Thi sĩ

 

 

Ở rừng, lính thú làm thi sĩ
Đôi kính dày ướt loảng mù sương
Ngày ứng chiến  làm bài thơ  di chúc
bài thơ của một kẻ tìm thấy thiên đàng

Ta đã bị thơ nhập bóng  bà cô
Suốt ngày đôi kính  nhập nhòa cõi ảo
Vậy mà trong mấy năm trời làm lính dữ
Vẫn an toàn vẫn lừng lững thơ bay  !


 

Và bây giờ nửa thế kỷ trôi qua
Vân vịn vào thơ mà hùng mà dũng
Vẫn ca ngợi cuộc đời, chao ơi ánh sáng
Vẫn là trăm ngàn hai chữ Tạ ơn..

%d bloggers like this: