TRẦN HOÀI THƯ – THƠ TUYỂN TOÀN TẬP

 

Trong điều kiện sức khỏe không cho phép, tác giả được sự hỗ trợ của một nhóm bạn trẻ, lần đầu tiên THƯ ẤN QUÁN phát hành:

TRẦN HOÀI THƯ – THƠ TUYỂN TOÀN TẬP

Sách dày 646 trang, bìa cứng, đặt in tại LULU PRESS, Hoa Kỳ.
Giá $50.00 bao gồm: ấn phí + shipping

Quý bạn muốn có sách với chữ ký của tác giả, xin vui lòng gửi check về:

Sach Tran
719 Coolidge St.
Plainfield NJ 07062

Hoặc có thể trả qua PAYPAL: qui42sach@yahoo.com

%d