Tin vui trong ngày cấm túc

1.Trước hết báo tin về một dự án đã hoàn tất: cuốn “Hôm nay đi chùa Hương” gồm những tùy bút, đoản văn, nhật ký văn nghệ và đời sống cùa nhà văn Mai Thảo. Đây là cuốn thứ hai sau “32 bài tùy bút đăng ở trang cuối Khởi Hành” của MT.
Chúng tôi bắt đầu in và gởi tặng đến các thân hữu TQBT.
Một bạn trẻ đã chia sẽ về cuốn thứ hai này:

“Cảm ơn anh rất nhiều đã sưu tầm cho em đọc những bài văn của Mai Thảo thật hay.
Nhưng điều làm em vui nhất là thấy anh đã tự luyện tập therapy rất thành công. Những lỗi đánh máy của anh ít, như một người bình thường đánh máy. Không ai nghĩ một người đang bệnh đánh máy đâu.
Đó là niềm vui lớn nhất của em.”

Mục lục

Tựa đề của một cuốn sách… (THT) / 5
Hôm nay đi chùa Hương – Nghệ thuật số 5 / 7
Con đường qua rừng – Vấn Đề số 15 / 12
Bưu thiếp gửi một người bạn cũ – Vấn Đề số 10 / 24
Những đồng tiền mừng tuổi – Vấn Đề số 53&54 / 31
Hà Nội, một ánh lửa đã tắt – Vấn Đề số 30&31 / 35
Thư cho một người bạn – Vấn Đề số 19&20 / 41
Một giai thoại về bút chiến – Vấn Đề số 28 / 53
Vài nét điển hình của văn chương tùy hứng – Vấn Đề số 11 / 58
Nhà văn và thực tế – Vấn Đề số 12 / 75
Nhận định về tác phẩm đầu tay – Vấn Đề số 13 / 92
Băng đồng – Nghệ Thuật số 28 / 95
Vốn sống của một người cầm bút – Nghệ Thuật số 45 / 98
Một vòm trời âm u xưa cũ – Nghệ Thuật số 3 / 107
Nhìn trở lại một đoạn đường – Nghệ Thuật số 19 / 115
Bạn đường – Nghệ Thuật số 23 / 120

Nhật ký Văn nghệ và Đời sống / 125

 • Nghệ thuật số 35 / 126
 • Nghệ thuật số 36 / 131
 • Nghệ thuật số 37 / 135
 • Nghệ thuật số 38 / 138
 • Nghệ thuật số 39 / 141
 • Nghệ thuật số 40 / 144
 • Nghệ thuật số 41 / 147
 • Nghệ thuật số 42 / 153
 • Nghệ thuật số 43 / 157
 • Nghệ thuật số 44 / 163
 • Nghệ thuật số 45 / 167
 • Nghệ thuật số 46 / 172
 • Nghệ thuật số 49 / 175
 • Nghệ thuật số 51 / 179
 • Nghệ thuật số 54 / 184
  Nghệ thuật số 57 / 189

2. Tủ sách Di sản văn chương miền Nam hiện có toàn bộ tạp chí  Văn Hữu phát hành trong 3 năm do Bộ Văn Hóa VNCH (đệ nhất CH, thời TT Ngô đình Diệm).  Chúng tôi sẽ lần lượt thực hiện Flipbook toàn bộ tạp chí này nếu điều kiện về sức khỏe cho phép. Kỳ này là Flipbook số 21 chủ đề về Giải Văn Học Toàn Quốc năm 1962.

%d