Quà tặng

(Để tặng anh chị Luân Hoán nhân dịp anh chị đến thăm chúng tôi vào ngày 23-7-2018)

Bạn đổ đường xa, thăm chúng tôi
Mang theo  hai cuốn sách còn tươi
Tôi   mừng, nói  bạn còn sung sức
Tiếp tục “ham vui” “sản xuất”  dài

Tôi bạn cùng nhau làm lính bộ
Văn thơ  cùng mang vào ba lô
Bạn  miệt mài hành quân đất Quảng
Tôi lôi đồng Bình Định Bồng Sơn

Hai  đứa có chung trường Thủ Đức
Ra trường trúng vào Tết Mậu THân
PCR 25 gọi hoài, ơi  Luân Hoán
Nghe không trả lời
chẳng thấy hồi âm

Chiến trường bạn để bàn chân trái
Chiến trường tôi   kiến gải ngứa sơ sơ
Nhiều khi tự nhủ khi lâm trận
Đãn tránh người chỉ biết trăng hoa

Mừng bạn ham vui, vẫn “đẻ” thêm
Thằng con nặng ký “Tác giả Việt Nam”
dù  bàn chân là bàn chân giả
“Theo gót thơ”  tiếp tục  hành quân

Cam ơn người bạn là thi sĩ
Mang gót thơ đến thăm nhà tôi
Biết lấy gì  đáp tình tri kỷ
Chỉ món quà văn nghệ mới in

Dể chứng tỏ, bọn mình vẫn khỏe
Vẫn ham vui đẻ mãi  không ngừng

Quà tặng của Luân Hoán gồm:

(trái) Theo Gót Thơ.  Hà Khánh Quân (bút hiệu khác của Luân Hoán), Nhân Ảnh xb, dày 280 trang.
(phải) Tác Giả Việt Nam. Lê Bảo Hoàng (một bút hiệu của Luân Hoán). Nhân Ảnh xb, dày 812 trang.

sach LH

 

Quá tặng của THT gồm:
(trái) Trần Hoài Thư – Truyện ngắn thời chiến, sách dày 620 trang, mùa xuân 2018
(Giữa) Phạm văn Nhàn – Truyện và ký, sách dày 404 trang, mùa hạ 2018
(Phải) tạp chí Bộ Binh Thủ Đức xuân Đinh Mùi 1967, bản in lại từ bản gốc hiện lưu trử tại Thư viện Cornell.

sach - THT

 

%d