lục bát tình sau một năm cách ly

1.

Một năm giờ mới ngồi bên
Ngón xương xiết chặc ngón tình không buông

ngoàii trời náng ngập hành lang
trong này tình ngập  ấm lòng già nua

2.

Một năm  giờ mới  đứng sau
chiếc xe một chỗ chở người tôi yêu
Xe lăn bánh, bánh lăn đều
tôi nương xe tôi đẩy đời tôi theo
Bây giờ  không  cần walker
Xe em tôi tập đi và tập yêu

3.
Một năm mới gặp mùi quen
xông lên từ  mái  tóc  đen  ngạt ngào
người ta dùng thuốc nhuộm đầu
riêng  em nạn  khổ  nhuộm màu đen mun
Tỏa hương ngây ngất lạ lùng..

 

 

%d bloggers like this: