Muốn đọc văn Doãn Quốc Sĩ

Thân nhân cua nhà văn lão thành Doãn Quốc Sĩ vừa liên lạc với Blog THT, cho biết 23 tác phẩm của nhà văn này đã được tái bản.

Độc giả có thể đọc file PDF hoặc đặt mua online các tác phẩm của DQS tại:
website: doanquocsy.com
hoặc
website: lulu.com

.
Xin thành thật cám ơn và ân cần giới thiệu.
Chũ blog

THT

%d bloggers like this: