Nhắm mắt…

Dưới đây là tấm hình chụp  nhà tôi từ  bên ngoài cửa sổ. Nhìn  hình, liên tưởng đến một Đấng nào dó bình an ra đi sau khi đã xuống thế gian chịu khổ nạn  trầm kha. Hình có hai màu tương phản, Màu sáng của cây cỏ nổi bật so với màu  mờ tối ảm đạm của căn phòng nursing home. Và người nằm giữa hai vùng ánh sáng ấy, dưới lưng là cỏ, trên đầu là lá là mây. Người năm không thấy rõ, chỉ thấy mập mờ như hình sương bóng khói, .. nhìn kỹ mới hình dung ra hình dạng con người Như một người thoát tục sắp bỏ cõi trần….
HÌnh chụp vào khoảng  5 giờ chiều. Không ghép, Không retouch.   Không gì hết. Tôi chỉ biết cầm máy và bấm.