Tô thùy Yên – tuyển tập thơ (đầy đủ 359 trang)


Thi tập: Tô Thùy Yên – Tuyển tập Thơ nay đã được layout, và đưa lên blog này  nhờ dụng cụ tự chế,   giúp làm nhanh công việc một cách cấp kỳ.
Không gì thoải mái cho bằng khi ngồi trước màn ảnh, zoom in chữ thật lớn, và nhâm nha từng giòng siêu thi của TTY.

chú ý:  flipbook này có password protected