Mừng dự án hoàn tất

Hôm nay lạnh, nhưng lòng tôi không lạnh.
Tôi ấm vô cùng, bạn nai hỡi biết không ?


Văn hóa Á châu đã vừa dứt điểm  xong

Và cuốn cuối cùng  đã được lên cùng cõi ảo
Để  đầy thêm gia tài  văn chươngdi sản

Lại thêm Những Ruồi người dịch Phùng Thăng
Thưa chị, đây là tấm lòng thay khói thay hương 

Gởi lên chị để chị thấy đứa con tinh thần hôm nay sống lại
Hôm nay lạnh, mà hồn tôi như rưng rưng ràn rụa
Em  cho tôi nhiều, nhiều lắm,  em ơi…