Con đường

 

Con đường ấy  mỗi ngày  tôi  đi / về bốn lượt
Chỉ  chừng 3 miles mà có đến 4 giáo đường
Vào ngày cuối tuần xe cộ  như nêm
Con chiên đổ về dập dìu như ngày trẩy hội
Các ngày khác
đường ít xe,
2 lane lối rộng
Bốn ngôi thánh đường cũng đóng cửa,  buồn hiu
Chỉ có một mình tôi là kẻ  xuôi ngược trưa chiều

/> Làm bìm bịp kêu hoài trên  một  tuyến  đường  độc nhất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Hình chụp hai trong bốn nhà thờ nằm trên đường Terrill)

Khi thiên hạ nhờ con đường dẫn về với Chúa
Thì tôi nhờ con đường dẫn đến thăm em
Thật sự tôi vô cùng kính sơ Chúa  thiêng liêng
Nhưng vì 4 nhà thờ nên tôi không biết nơi nào để tìm cõi thánh
Tôi  chỉ bắt chước Ngài hôn lên bàn Tay Bàn chân  tay Đã Chết
của  một người  bị bất toại  bán thân !