Để trả lời một câu hỏi

Trên một diễn đàn về sách xưa  có người  thắc mắc:

“…Nhưng tôi mới để ý thấy “Niềm im lặng của biển cả” (Vercors, bản dịch Trần Phong Giao) cũng đề ngoài bìa là “Tân Văn” nhưng lại mãi năm 1968, tức là hồi “Tân Văn” vẫn còn là tạp chí bình thường, chưa phải dạng in tác phẩm. Cũng không thấy quyển đó ghi số. Vậy thì có tồn tại một hệ thống “Tân Văn” in tác phẩm trước số 23 (“Dọc đường” của Thanh Tâm Tuyền) không nhỉ, hay “Niềm im lặng của biển cả” là trường hợp duy nhất? ”

Xin đăng cái trang đầu của số Tân Văn này để  giải tỏa câu hỏithắc mắc mà chẳng có ai trả lời :

 

%d