Mái tình xanh

Ngày hai lần tôi mang  bị đồ ăn đi thăm nuôi người thân
Lòng tôi ngập đầy hạnh phúc


Ngày hai lần tôi mang đồ ăn nguyên vẹn  trở về
Lòng tôi ngập tràn  nước mắt

oOo

Ngày 4  lần  hàng cây  cao bóng mát
Hai bên đường   đan  cành nhánh  chào  tôi

Ngày  4 lần  những nhánh cành không  chịu  rời nhau,
đan thành một mái  nhà khắng khít

Ngày  4 lần mái tình xanh  trên đầu che lòng tôi  bóng mát
khiến  trái tim  thảm sầu
được
tắm lại
màu xanh…..

%d bloggers like this: