Khoe chút chơi !

(Vui thôi mà.  Vui để quên, để khỏi buồn mà chết sớm !)

Vài tháng trước, khi bắt đầu học hỏi cách làm flipbook, tôi đã  thực hiện tạp chí Nghiên Cứu Văn Học của Linh mục Thanh Lảng. Software dùng  là Issuu, miễn phí. Dĩ nhiên là mình phải để họ quảng cáo.
Hôm nay muốn  đưa vào blog  cá nhân tạp chí này. Khi mở  flippbook sách ra xem lại thì giật mình: Trang lẽ trang chẳn xếp lộn xộn. Mấy tháng trời, chắc cũng có người xem, nhưng chẳng ai báo động dùm, nghĩ cũng tủi.
Đó cũng là một lỗi của tôi. Bời vì tôi không test lại. Trong khi tôi   biết lảnh vực test là một lảnh vực rất cần thiết, Nó còn nặng hơn và quan trọng hơn lảnh vực “programming” hay “development”. Bởi nó  giúp sự tin cậy của khách hàng với sản phẩm của công ty.

May mắn cái flipbook này là flipbook chùa, không ai trách. Nhưng tôi trách tôi.
Trách thì phải sữa.
Mà sữa cả 150 trang xếp lộn tùm lum thì làm sao mà can đảm sửa. Phải  hoán đổi vị trí đến 75 lẩn hay có thể hơn thế nữa.

Bạn thử mở cuốn báo này  để thấy rõ hơn về sự mất thứ tự của mỗi trang

Đọc NCVH số 1 xếp lộn trang

Nhưng  tôi có cách riêng. Chỉ cần 5 phút là xong ngay

  1. Thứ nhất là in với dạng acrobat pdf, nhưng chỉ in trang lẽ (odd) sau đó lưu dưới tên  : NCVH-odd  ( việc in này chỉ cần 1-2 phút)
    Click vào  link để thấy toàn trang lẽ:

NCVH-odd

2.  tương tự in trang chẳn (even file):

NCVH-even

3.  Hơp kết  hai file  lại (Merge odd and even files). Nhu liệu dùng là  A-PDF-merger miện phí. Chọn  option:  Mix Alternate  pages để merge. ( cần khoảng 2-3 phút)
Dưới  đây là cái file tốt  ta cần để dùng cho flipbook.

Bạn click thử xem !

NCVH so 1 OK

4.  Test Flipbook (corrected)

NCVH số 1 (Good)

Bạn thấy không. Chỉ cần khoảng 5-7 phút là xong ngay. Nếu sửa theo cách thường từng trang  một thì phải mấy tiếng đồng hồ !