Con tôi đã thức dậy rồi

Con tôi đã thức dậy rồi
Đang thi nhau  nhả những tờ giấy in
Đứa dưới hầm, đứa ở trên
Đứa chạy chậm, đứa “run” nhanh cấp kỳ
Đứa chớp đèn báo bị jammed
Đứa cho biết giấy đã vơi cạn rồi
Vây mà vui quá là vui
Hình như xuân cũng  về  ngoài, bạn ơi

Con tôi đã thức dậy rồi
84   Bản thảo  sắp ra đời, bà con !

bia 84

 

%d