Vui ơi là vui !

 


 

Hình chụp hai khay đồ ăn. Khay xám đồ ăn Mỹ ở Nursing home  còn nguyên vẹn. Còn khay đỏ đồ ăn do kẻ này nấu thì hết sạch !

Chiều nay vui ơi là vui
Vui từ dưỡng lão vui  chui vô nhà
Khay  tôi mình vét hết, wow !
Làm tôi cứ  tưởng mình là bụt ông !

 

 

%d