Một chút khoe

 

 

Bạn thấy không, lão gia này tài chưa
Từ một trang scan   như mặt  hồ sóng nổi
lệch xô  chăn chiếu chẳng ngay hàng
Nay đã  biến dạng thành một trang bắt mắt thênh thang…