Nửa đêm theo ambulance

 

ambulance at night
(Hình internet)

 

Nửa đêm bám  xe cứu thương
Hai xe bốn mắt  rọi đường phố  khuya
Tuyết  ngừng từ lúc ra  đi
Cớ sao cứ  tưởng  tuyết mờ mắt ta ?