Hôm nay không tết mà như tết

Hôm nay không Tết mà  như tết
Hôm nay không xuân mà như xuân
Bởi hôm nay tôi nấu nồi bánh tét
Bởi hôm nay,  bạn nai  đến  nhà xông

Màu lá chuối đã không còn xanh nữa
Mà thấm  sâu vào lớp nếp bên trong
Từ nếp trắng nay trở thành nhạt  lục
Như xanh  tình người, tình bạn, thủy chung ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vui lắm, ta đã làm bánh tét
Và càng vui, khi em vét cạn trơn

%d bloggers like this: