Những con số trong thơ – tản mạn của Bùi Giáng

( sưu tầm từ nguyệt san Vấn Đề số 44 năm 1970)

Lời chũ Blog:  Trong lúc sửa sang “sắc đẹp” của tạp chí Vấn Đề, tôi được dịp đọc và nghiền ngẩm những bài viết của một thời “vang bóng”. Ví dụ như bài “Những con số trong thơ” sau đây. Nhà thơ Bùi Giáng đã tản mạn về phép cọng phép trừ trong truyện Kiều qua lối giải thích đầy triết học. Ông đã trao ngôi cho thi sĩ Nguyễn Du, và ngay cả ông. Cái ngôi  đấy, không phải là quyền cao chức trọng, tiền rừng bạc biển, hay hào hoa phong nhả, hình thức bên ngoài… mà trái lại là “xanh xao, ũ rũ, hao mòn, khô đét, như gương mặt đưa ma”. của ông. Hãy nghe ông biện giải:

Kẻ đọc thơ thần
Dần dần biến ra thánh
Kẻ làm thơ thánh
Dần dần biến ra ma !!!

 

(Click vào hình để đọc trọn bài)

 

 

 

 

 

 

 

%d