Tài liệu giải mật từ Ngũ Giác Đài về sự hính thành của chiến thuật diều hâu…

Bạn hỏi tôi về chiến thuật diều hâu vì bạn cứ nghe tôi nhắc hoài đến  thám kích và diều hâu, về đại đội 405 thám kích mà tôi từng có mặt gần bôn năm từ 1967 đến 1970…

Vậy chiến thuật diều hâu là gì?

Xin trả lời, nó là chiến thuật mới, được hình thành từ chiến tranh Việt Nam.

Sau đây là một trang mà Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ đã giải mật, tiết lộ về sự hình thành của lối đánh diều hâu:

Đơn vị thực hiện diều hâu gồm tất cả 36 quân nhân, gồm 5 toán có nhiệm vụ tấn công và một toán chỉ huy… (…) Nhiệm vụ của các toán nhảy diều hâu này là nhằm giải thoát tù binh, hay săn tin tức tinh báo, bảo vệ trực thăng bị bắn rớt, hay tấn công những nhóm địch nhỏ hơn tiểu đội…

(The eagle force consisted of 36 men divided into five 6-man assault teams and one 6-man control team. (…) The eagle force was adequate and easily controlled provided it was used within its stated missions of conducting raids for the purpose of obtaining POWts or in-telligence; protecting clowned aircraft, or assaulting VC units of less than platoon size. )

Pages from chienthuatdieuhau.jpg

Theo lời một người bạn nguyên là đại đội trưởng thám kích cho biết là để cứu nguy tình trạng cao nguyên, tư lệnh tiển phương Sư đoàn 22 BB là Đại tá Lê Khắc Lý có kế hoạch xử dụng một đơn vị thám kích dùng lối đánh diều hâu, đột kích bộ đầu não của Bắc quân đặt ở đất Miên. Cả đại đội được lệnh ứng chiến sẵn sàng. Chất nổ được máng theo tối đa. Ngườichỉ huy phải mang máy chụp hình để ghi những kết quả mà trình cho thượng cấp… Nhưng kế hoạch này mới được trình lênh thì bị tư lệnh sư đoàn 22 BB là tướng Lê Đức Đạt cực lực bác bỏ, kết án là kế hoạch thí uân, giết lính, để rồi sau đó ít lâu, tướng Lê Đức Đạt là vị tướng đầu tiên bị chết trận vì cả căn cứ Bộ Tư Le6nh tiền phươngt bị tràn ngập bở xe tăng Bắc quân….

%d bloggers like this: