Ngày giáng sinh của Bạch Mao Ngụy vương

IMG_0787

Khi  chiếc miệng như con chim con chờ mồi mẹ mớm
Từng muỗng đút, miệng tôi cũng hả theo hồi hộp
Tôi cũng đang được Ngài
mớm vào từng muỗng thức ăn vui !

IMG_0790
Cứ ném đi, ném tất cả mình ơi
Ném phẩn hận cả một đời nghiệt ngả
Ta sẽ hứng, để cùng mình chia sẽ
Một nửa cho mình và một nửa cho ta

IMG_0789

Trở lại  nhà lúc trời nhá nhem
Thấy  bạn nai đứng ngoài sân ngóng cổ
Bạn nai ơi, ta không cần ngóng cổ
Ta xuống dưới hầm trả nợ văn chương…

sach in
(TQBT số 83 chủ đề 10 khuôn mặt văn nghệ hy sinh trong chiến trận)
Thư quán 83  và Trang sach và giấc mơ 3
Đúng ngày giáng sinh ta cho ra đời một lúc !
Nay mai chắc ta sẽ mang đi đốt
Để cúng những cô hồn các đảng văn chương

IMG_0793