Giang hồ

Đường chưa đến mà nghe lòng nôn nao
Mùa hạ chở theo mây trời trên gương chiếu hậu
Hỡi những hàng cây bên đường im lặng
Có hàng  cây nào thấy hạnh phúc  của ta  ?

Bạn hữu theo cùng có mây  trắng trôi… xa
Xa lộ bốn lane, toll tiền chặn lối
Tháng bảy xuyên bang, nơi nào gọi réo
Để đời ta còn mãi mãi giang hồ ?

Bánh lăn, nắng cũng nhạt  bên đồi
Vào thành phố khi đèn đường vừa bật sáng
Thêm một vùng đất ta về thăm hão hán
Thêm tiếng cười dòn
thêm những tình thân…

Thành phố quay cuồng ngả bảy ngả năm
Mặc, ta có máy chỉ đường, chỉ lối
Mắt dù yếu nhưng tay vẫn còn cầm bánh lái
Chân Gout hành  nhưng  vẫn còn rà thắng đạp ga

Khi tháng ngày chỉ toàn với buồn lo
Một trận cười  hả hê
cũng là một thang thuốc bổ !

%d bloggers like this: