Tại sao lại thảm !

4-4-2018 12-31-14 AM

Tại sao lại tội nghiệp
Chỉ vì một cái hình
Chỉ vì tóc ta dài
Chỉ vì râu ta bạc
Chỉ vì mắt ta mờ
Chỉ vì răng ta rụng
Chỉ vì đầu sương lủng
Trông như thằng ăn xin…!

Cái hình đâu cắt nghĩa
Hồn ta trẻ lắm mà
Cái hình đâu cắt nghĩa
Máu chảy tràn thanh xuân
Cái hình đâu cắt nghĩa
Một lão già  ngầu  gân
Cái hình đâu cắt nghĩa
Đôi tay và đôi chân

Đôi tay làm văn học
Mười bảy năm một mình
Đôi tay đần đở vợ
“unlimited” tháng năm… !

Đôi chân  dù Gout  viếng
Dù tuyết cao ngập đường
Đâu bằng đồi Bình Định
Đầu bằng rừng Trường Sơn ?

oOo

Hình thảm quá phải không ?
Muốn trẻ dễ quá chừng
Software về graphic
Hết ngay làn da nhăn

old to young

Nhưng mà sao thay được
Bên máy giặt dưới hầm
Ta là con chó mực
Ngửi nỗi buồn nhân  sinh…

IMG_0343 (1)