The beauty of lay-flat

Có một blog chuyên viết về bookbinding, khi đề cập đến việc cuốn sách được người đọc lật ra, chịu nằm yên trên mặt bàn, không làm reo trở lại vị trí cũ, là “the beauty of lay-flat”.

Ví chuyện sách mở ra nằm yên là “beauty” có hơi quá lố  chăng ?  Tôi nghĩ không đâu. Thử nhìn hai cuốn sách bìa cứng mà tôi thực hiện dưới đây, cuốn nằm trên bằng phương pháp perfect binding, và cuốn nằm dưới bằng phương pháp cá nhân THT. Dĩ nhiên cuốn phía dưới thẩm mỹ hơn.

IMG_0305

Vậy thì làm cách gì để tạo nên cái đẹp ấy.

Dĩ nhiên là khâu chỉ. Nhưng khâu chỉ đòi hỏi thời giờ công sức. Thử tưởng tượng phải khâu trăm cuốn  bìa cứng dày 800 trang thấy tóc gáy muốn dựng. Bởi vậy ở Mỹ ít thấy những shop nhận đóng sách bằng cách khâu chỉ. Nếu có thì tiền công trả rất cao.
Cách thứ hai là dùng keo lạnh (cold glue). Keo lạnh là loại keo nước, như keo học trò mà ta thấy.
Nhưng sách đóng bằng phương pháp keo lạnh thì dễ sút, tờ giấy như bám vào gáy một cách yếu ớt. Bạn thử giựt mạnh thì tờ giấy sẽ sút như chơi. Nó còn đòi hỏi mặt gáy phải thật phẳng và phải ép thật chắc.  Chỉ có những nhà in bạc triệu mới có thể dùng cách keo lạnh này.

Riêng cách cá nhân  THT thì rất độc đáo. Dùng cả keo nóng và keo lạnh. Đây là chuyện chưa ai nghĩ và làm từ trước đến nay. KHÔNG TIN BẠN THỬ SEARCH TRÊN NET THỮ COI.

Nếu có thì giờ, tôi sẽ viết rõ chi tiết , kèm hình chụp để quí bạn tõ tường hơn.

 

%d bloggers like this: