Hôm qua, TT Trump đến thăm …

Ừ thì TT Trump đến thăm mình
Nhưng hãy  để cho tôi choàng chiếc yếm đào vào cổ
Đây là đôi đủa
Mình gắng cầm, để tập cho quen
Đây là món ăn tôi hì hục cả đêm
Mình gắng nuốt để ông Trump  khỏi buồn, không đến thăm mình nữa

Đây là món mì khô xào đồ biển
Mình phải ăn,
Tôi mua tại tiệm mì danh tiếng nhất Saigon