Dán

Hôm nay gởi E book TQBT 75 đến bằng hữu, kèm theo bài thơ

Quà bằng hữu

Không có nhà thơ Đỗ Nghê
Dán dùm cho con etiquette (*)
Ta đành thay mặt nhà thơ
Làm thêm cho con Ebook
Để con có đất có trời (**)
Thay ta làm quà bằng hữu

Trần hoài Thư

____
(*)
Anh đã không quên buộc etiquette vào tay em
Em được dán nhãn hiệu từ giây phút ấy

(Đỗ Nghê- trích từ bài thơ  “Thư cho bé Sơ sinh”)
(**): đất : Báo giấy
       trời: Báo online 

Dưới đây là bài thơ “Dán” của Đỗ Nghê (bút hiệu của BS Đỗ Hồng Ngọc khi làm thơ)
Xin được cám ơn bạn  xa xôi !
Dán

              tặng THT
Không dán etiquette
Cho một bé sơ sinh
Mà dán cả đất, trời (*)
Nối liền tình bè bạn
Nối liền những tấm lòng
Yêu đất nước quê hương
Dán tương lai dĩ vãng
Cho lành bao vết thương…!
Đỗ Nghê
(*) báo giấy, báo online của THT
%d