Năng khiếu ngôn ngữ (2)

Cũng tại vì giáo sư Hoàng Ngọc Hiến đề nghị các giáo viên, phê bình gia phải làm sao cho thiên hạ hiểu thế nào là người có năng khiếu hay người không có năng khiếu ngôn ngữ để cho những kẻ “bẩm sinh không năng khiếu ngôn ngữ” phải… tủi thân.

Thật vậy, trong chiến tranh, cuộc đời của hắn đã bị đen như thế này, thưa giáo sư:

Khi đánh giặc ta là thằng chết trước
Tổ quốc ghi ơn lãnh tụ đẹp lòng
Khi tìm vợ ta là thằng chạy chót
Nên khó lòng ấp vợ đẹp trong chăn

thì bây giờ, hắn muốn trở thành nhà văn, nhưng sau khi đọc bài nghiên cứu văn học của giáo sư Hoàng Ngọc Hiến, hắn thất kinh, và:

Khi yêu em anh mơ thành văn sĩ
Nhưng bẩm sinh anh ngôn ngữ mù lòa
Thôi thì trở về cam phận janitor [1]
Đánh bóng nhà cầu
để soi cuộc đời lem luốc…

Nhân danh một tên bẩm sinh không có năng khiếu ngôn ngữ xin được lên tiếng, và xin hiểu giùm chỉ góp ý chứ không phải đối thọai hay đối thọi gì hết.

© 2004 talawas


[1]vệ sinh phòng ốc

%d bloggers like this: