Khi ông bà chúng ta học nghề in…

 

Đoạn post dưới đây trích từ  bài Óc thực tế của mấy vị danh nho ngày xưa của Quang Khánh – Văn Hóa Nguyệt san số 3 bô mới tháng 6-1955.

Chuyện xưa không có gì để kiểm chứng  nhưng cũng post để quí bà con hiểu cái nghề tạo hình chữ nghĩa này cũng thật lắm công phu.

Có phải vậy không ?

 

oc-thuc-te

%d bloggers like this: