Tán…

Hôm qua tát nước đầu đình
Bỏ quên cái áo trên cành hoa sen
Em  được thì cho anh xin…

Với tôi anh chàng này đóng kịch rất khéo. Ai dám quả quyêt bảo đảm rằng anh ta quên chiếc áo? Hay là anh ta đặt diều để “tán” cô gái ?.

Như ngày xưa,  ta cũng đã từng:

Dân nhà binh nhựa thuốc vàng tay
Mà giã vờ  vào nhà em xin mồi tí lửa
Má em hồng, ôi hồng lên mắc cở
Anh bỗng nghe lòng nẩy nở niềm vui…

Nhưng ở xú Binh Dịnh này, tán hãy coi chúng có ngày bị thiến

 

%d bloggers like this: