Có hai thùng giấy để trước cửa

Gởi đến quí bạn như lời cám ơn

Hôm nay ngày sinh nhật của ta
người đưa thư mang đến hai thùng giấy>
Đầy  ấp những bịt cà phê startbucks
Gọi điện thoại ghi trên địa chỉ người gửi để cám ơn  thì  operator cho biết điện thoại bị disconnected

Thôi thì, nhờ cõi ảo mông mênh này
Xin  được gởi lời cám ơn tới một người không quen biết

img_1081

 

 

%d