Chuẩn bị Thư Quán bản thảo số 73

Tòa soạn Thư Quán Bản Thảo trân trọng thông báo:

Thư Quán Bản Thảo số 73 dự trù sẽ phát hành vào đầu tháng 1, 2017. Chủ đề chính: Giới thiệu  tạp chí Văn Hóa Nguyệt San. Số trang dự trù: 250-270 trang.
Bài vở đóng góp (Không nhất thiết liên quan chủ đề) rất hoan nghênh. Xin gởi về trước 15 tháng 12, 2016.
Liên lạc:

tranhoaithu16@gmail.com

Báo sẽ được phổ biết dưới hai dạng: Giấy và Ebook.  Không bán, chỉ danh biếu tặng.

 

%d bloggers like this: