Văn hóa nguyệt san quyển 5 tháng 5, 1965

 

Tủ sách Di sản văn chương miền Nam bắt đầu thực hiện dự án lớn: Gom toàn bộ 33 tập Văn Hóa Nguyệt san in lại theo phương pháp Perfect binding và Desktop Publishing.
Đây là một tạp chí có tầm vóc lớn,  được nhắc nhở nhiều bởi những bài vởi sưu khảo, biên khảo, khảo luận rất công phu. Tìm một bài thơ của Thanh Tâm Tuyền hay một bài văn của Dương Nghiễm Mậu rất dễ, nhưng tìm một công trình văn học của Nguyễn Thế Anh, Trần Cửu Chấn, Nguyễn Đăng Thục, Đông Hồ, Nguyễn Khắc Hoạch, hay Thích Thiên Ân…rất khó. Bởi vì rất khó, nên có kẻ đã chôm luôn cả bài  của Thích Thiên Ân  về Nguyễn Du copy 98% để trình luận án củ nhân Phật học, để được hạng ra trường tối danh dự ! (Việc này chúng tôi đã nêu từ lâu, nhưng xem mòi vô ích, thư viện Quảng Đức vẫn không thèm gỡ !)
Vì điều kiện và hoàn cảnh quá sức khắc nghiệt của bản thân, nên không biết dự án này có thể thực hiện nổi không, tuy nhiên, còn sức là còn lên đường !

Tạm thời, chúng tôi đã hoàn thành hai tập, mỗi tập dày 350 trang.

ml-5-1ml-5-2

%d bloggers like this: