RESTORE

Có những điều quá bất ngờ
Xãy ra làm ta không thể hiểu
Hôm qua
Không hiểu sao cái thư viện nhỏ của ta lại bị biến mất
biến mất thật rồi
Lần mò mới có thể copy những file may mắn vào được 10 CD.
hứa lòng sẽ không bao giờ ỷ y như vậy nữa…

Vậy mà bây giờ ta lại  có lại chúng…
Phép lạ chăng
Không. Không phải vì phép lạ
Tại vì ta không biết đấy thôi..

Restore

Cái command Restore từ lâu ta không bao giờ dùng
tự nhiên lóe lên lúc 1 AM

Ta hấp tấp chạy đến máy
run restore

chọn ngày 1.1.2014 để máy quay về, thời máy an lành, máy vui vẽ, máy thông thương, máy giữ gìn những gì ta cần gìn giữ…

Máy tốt rồi
Máy hồi sinh rồi

Ta bắt đầu làm bộ sáng tạo rồi

Mừng ơi là mừng

Nhưng mà tại sao ta không thể run command Restore cho đời Y. bây giờ
Dù chỉ cần một bước đi
Dù chỉ cần một bàn tay được nắm
Dù những ngón tay được co giản
Dù bàn chân trái được thoải mái khi đặt trên nền…

Đã gần bốn năm rồi

Restore restore đù má restore hoài

mà vẫn không thể nào lấy lại một hy vọng nào như ta đã làm cho chiếc máy của ta

Tại sao vậy hả ?.

%d